Hier lees je de privacyverklaring van Temenos waarin omschreven wordt hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Temenos.

Er wordt uitgelegd

- waar jouw gegevens opgeslagen liggen;

- voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden;

- welke jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Temenos

Temenos is een kleine onderneming zonder BTW-activatie die geleid wordt door Gritta Maes. Het is een mindfulnesspraktijk die activiteiten, workshops, lezingen en individuele consulten organiseert en aanbiedt aan kinderen en volwassenen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Temenos verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen i.v.m. jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.                                                              

Doel gegevens

 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Temenos. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Temenos verstuurt via e-mail en Mailchimp nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Temenos. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Temenos via de website of per mail. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens, om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens.

3. Analytics

De website van Temenos verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Wix Analytics.  Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt om inzicht te verschaffen aan Temenos over het websitegebruik van de bezoekers.

Ontvangers

De gegevens die Temenos ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

 

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Google

De e-mail van Temenos wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers Google. Temenos gebruikt Google Analytics om een beeld te krijgen van het bezoekersverkeer. Al deze gegevens zijn anoniem en worden enkel intern verwerkt.

Wix

De website en back-ups van de website worden gehost bij Wix. Gegevens die jij achterlaat op de website van Temenos zijn op de servers van Wix opgeslagen.

Opslagperiode

Het versturen van nieuwsbrieven: jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp en in GoogleMail. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar temenos.tremelo@gmail.com.

Contact opnemen: op het moment dat je contact opneemt met Temenos via mail, worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.  De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Temenos privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Jouw rechten

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Temenos vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Temenos. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Temenos. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Temenos vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit als je vindt dat Temenos niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Plichten

Temenos verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Temenos via e-mail en nieuwsbrieven. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Temenos de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Temenos, met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Temenos behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Temenos dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Temenos te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.                                 Gritta Maes - temenos.tremelo@gmail.com  - 0485370852 - Nieuwstraat 49, 3120 Tremelo