• Gritta Maes

Wat zijn meditatie en mindfulness?

Ik krijg regelmatig de vraag naar wat het verschil is tussen meditatie en mindfulness.

Laat ik beginnen met uit te leggen wat meditatie is.


Meditatie is een overkoepelend woord voor uiteenlopende contemplatieve (of beschouwende ) activiteiten. net zoals het woord sport verwijst naar een hoop fysieke activiteiten.

Meditatie kan je onderverdelen in 2 vormen: concentratiemeditatie en inzichtmeditatie.

De overeenkomst? Je ontwikkelt bij beide vormen opmerkzaamheid en concentratie,

door oefeningen in aandacht te doen.

Het verschil? Dat ontdek je nu.


Bij concentratiemeditatie richt je je geest op één object. Dat kan een voorwerp zijn: een kaars, een foto of een beeld. Of dat kan een gewaarwording zijn: de ademhaling, een klank, een mantra (bij transcendente meditatie) of een gebed. En je raadt het al: bij deze meditatievorm richt je je aandacht op dat object. Je keert met je aandacht naar binnen, het is een vorm van terugtrekken.

Gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties zijn afleiders en moeten losgelaten worden.


Bij inzichtmeditatie, waar mindfulness of aandachtsmeditatie een vorm van is, richt je je naar buiten. Het is een openstellen, met al je


zintuigen, voor wat er in je en om je heen gebeurt op dat ogenblik. Bij deze vorm wens je inzicht te krijgen in wat er zich op dat moment voordoet, door helemaal aanwezig te zijn bij je lichaam, je ademhaling, je gedachten, je gevoelens, de geluiden om je heen...

Vipassana, een van oorsprong boeddhistische meditatievorm, staat aan de basis van mindfulnessmeditatie. Het kernwoord is INZICHT: de dingen zien zoals ze zijn. Je kijkt naar jezelf en naar de wereld met een open blik, zonder te oordelen over wat zich aandient, zonder wat zich voordoet te willen sturen of veranderen.


37 keer bekeken

​© 2017 by Temenos tom.gritta@skynet.be