Lief voor je Lijf - individueel

Mindfulness - yoga - relaxatie - klank

Wat is het?

 

Lief voor je Lijf zijn persoonlijke sessies waarin je kind rust en ontspanning in lijf en hoofd leert ervaren. De lessen zijn als een zacht medicijn waarna het, door te oefenen, dit medicijn zelf kan toedienen als het het moeilijk krijgt op emotioneel, fysiek of mentaal vlak

of om te voorkomen dat de emmer overloopt. Op een speelse en soms ook serieuze manier, werken we met klank (muziek, zang, drum, klankschaal, windgong), beweging en dans, massagespelletjes, yogahoudingen, mindfulness- ademhalings- en visualisatieoefeningen.

Wat zijn de voordelen en/of effecten?

  Afname van spanning en stress

  Sneller signalen van lijf herkennen en er aandacht aan besteden

  Sterke emoties (h)erkennen en kanaliseren

  Beter inslapen en uitgeruster ontwaken

  Afname van piekergedachten

  Toename van zelfvertrouwen

  Verbetering van concentratie 

  Beter in vel zitten

  Grenzen leren aftasten op een veilige manier

Hoe ziet een individueel traject er uit?

Stap 1

Ouder(s) en kind komen langs om kennis te maken. Hier trek ik 40 minuten voor uit. Indien jullie vertrouwen hebben in mijn aanpak, bespreken we wat de noden zijn en op basis van die informatie werk ik een 1ste les uit. 

Stap 2

Het kind komt een 1ste keer naar Lief voor je lijf.

Na de les communiceren we per mail of Whatsapp indien er bepaalde oefeningen thuis gedaan mogen worden. 

De ouder kan op zijn beurt nog vragen stellen en me op de hoogte houden van vorderingen.

Stap 3

Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Na 4 lessen wordt er besproken of er nog bijkomende lessen gevolgd zullen worden, hetzij wekelijks, om de 2 weken of om de maand. Het kan ook aansluiten bij de wekelijkse Lief voor je lijf-lessen in groep.

Praktisch

Elke les duurt een uur. Minimum 4 lessen bij te wonen.

Bijdrage: 30 euro voor het kennismakingsgesprek 

                50 euro per les

Inbegrepen zijn een oefenmapje en 7 luistermeditaties

De lessen gaan door in Gritta's praktijkruimte in de Nieuwstraat 49 in Tremelo. 

​© 2017 by Temenos tom.gritta@skynet.be